Terms of Service and Rules

Kelkkalehti.com käyttää evästeitä (cookies) käyttökokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkopalvelua, hyväksyt evästeiden käytön. Rekisteri- ja tietosuojaseloste TIETOSUOJA 1. Rekisteriseloste Toukokuun 25. päivästä 2018 alkaen henkilötietojenkäsittelyyn sovelletaan Eu:n yleistä tietosuoja-asetusta. 1.1. REKISTERIN PITÄJÄ Pera Hussi Oy Varastotie 6 99130 Levi, Finland 1.2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA Pera Hussi Oy y-tunnus 2215466-8 Varastotie 6, 99130 Levi, Finland 1.3. REKISTERIN NIMI Kelkkalehti.com käyttäjärekisteri. Sisältää kelkkalehti.com, kelkkalehti.com/keskustelu, verkkokaupan ja kelkkalehti sidonnaiset sivustot. 1.4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Kelkkalehti.com käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin. Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitoon, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. 1.5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten - nimi (etunimi, sukunimi) - osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka) - puhelinnumero - sähköpostiosoite Joillakin sivustoilla, joiden käyttö edellyttää käyttäjätiliä, kerätään mahdollisesti myös sivuston käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana sekä henkilötunnus. 1.6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisterinpitäjä rekisteröi Kelkkalehti.com käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. 1.7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 1.8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Käytämme erilaisia analysointiohjelmia, mm. Google Analytics, kerätäksemme tietoja siitä, miten Kelkkalehti.com sivustoa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa käyttäjälle hyvän käyttökokemuksen. 1.9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Kelkkalehti.com käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Sähköiseen järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Kirjanpitoaineisto on kirjanpitäjän tiloissa tai rekisterinpitäjän tiloissa ja niihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 1.10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tietoja, mitkä on laissa määrätty säilytettäväksi kirjanpitolain mukaan. 1.11. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Kelkkalehti, Varastotie 6, 99130 Levi. Pyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän tiloissa osoitteessa Varastotie 6, 99130 Levi. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Lisäpyynnöistä veloitamme 500€ kerralta. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa. Kieltopyyntö tulee lähettää osoitteeseen [email protected] 1.12. TIEDON KORJAAMINEN Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi osoitteeseen posti ÄT pera.fi